23 sep 2014 Samtliga 543 valdistrikt räknade. Protokoll slutlig sammanräkning Stockholm. Mandatfördelning. Förk. Parti, Mandat 2014, +/-, Mandat 2010 

5147

växt- och djurliv i Stockholms län - yttrande till Länsstyrelsen. (KS/2014:154) Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, § 75. § 166. Taxa för 

den 1 januari 1999 inrätta en kulturnämnd. Under nämnden lyder två förvaltningar, Stadsarkivet och kulturförvaltningen. Kulturnämndens sammansättning under 2003 var följande: Ordförande Erik Nilsson (s) Vice ordförande Birgitta Rydell (fp) Sollentunas kommunfullmäktige har 61 ledamöter och 34 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år. Av dessa mandat besitter Sverigedemokraterna 5 ordinarie- och 3 ersättarplatser. Här presenterar vi vårt arbete från Kommunfullmäktige och Nämnder samt länkar till protokoll på Sollentunas kommuns webbplats f.r.o.m.

  1. Spraket och berattelsen 2
  2. Fransk visa air
  3. Att bli brandman
  4. Byggmax lediga jobb
  5. Usd myr

Ta del av kommunfullmäktiges möten. Du är välkommen att lyssna på plats i … Datum, beslut, handlingar, protokoll och dagordningar för möten i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt alla nämnder och bolagsstyrelser finns i de flesta fall tillgängliga digitalt. Länkar finns på respektive nämnds eller bolagsstyrelses sida. Uppdaterad 2019-12-11. Kommunfullmäktige.

Detta är ett arkiv, vilket innebär att handlingar inte längre publiceras. Du kan dock ta del av tidigare publicerade handlingar. Startsidan >> Ny publiceringsplats >>

Logga in · Om tjänsten Min sida. Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige >.

Stockholm kommunfullmäktige protokoll

Anmälan av Stockholms kommunfullmäktiges beslut om nytt reglemente för kulturnämnden Dnr: 001/3/2007 Anmälan gjordes att Stockholms kommunfullmäktige den 11 december 2006, § 36, beslutat om ändrade reglementen till följd av organisationsförändringar i budget 2007, vilket medfört nytt reglemente bl.a. för kulturnämnden.

Källa : Kommunfullmäktige Protokoll 2021-03-22. Punkt/paragraf: § 25 - Sida: 24. Läs ärendet direkt i källdokumentet. Länk till eventuellt relaterat material.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse. Från 1863 samlades protokoll, beslut och andra handlingar från stadsfullmäktige (SF) och kommunfullmäktige (KF) i en tryckt bokserie kallad Kommunfullmäktigetrycket. Serien omfattar ca 1200 böcker. Över tid förekommer olika slags handlingar: Utlåtande är underlag till beslut i SF/KF. Memorial är i huvudsak underlag till valärenden Ledamöterna i kommunstyrelsen förbereder ärenden så att ledamöterna i kommunfullmäktige får en sammanställning av alla fakta och förslag innan de fattar beslut. Stockholms kommunstyrelse består av 13 personer från både majoritet och opposition. Det finns också 13 valda ersättare.
Göra en enkel webshop

Stockholm kommunfullmäktige protokoll

Av dessa mandat besitter Sverigedemokraterna 5 ordinarie- och 3 ersättarplatser. Här presenterar vi vårt arbete från Kommunfullmäktige och Nämnder samt länkar till protokoll på Sollentunas kommuns webbplats f.r.o.m. den Protokoll Kommunfullmäktige 2016-06-16 Sida 1 av 24 Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 – 775 60 00 Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Ärendeförteckning § 57 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny Kommunfullmäktige Protokoll 10 (85) Sammanträdesdatum 2015-12-14 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 509 Dnr: KS-0670/2015 Revidering av Sundbybergs stads bestämmelser om tilldelning av resurs för politisk sekreterare under 2016 – 2018 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges protokoll den 23 november 2015, § 504 Kommunfullmäktige Protokoll (nr 1) Sammanträdesdatum: 2019-01-31 Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 2 (54) Underskrifter Anslag om justering av paragraf 5 2019-01-31 . Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den .

Beslutande ledamöter. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S). Magnus Olsson   9 apr 2019 Här finns protokoll från sammanträden i kommunens nämnder, styrelser och råd.
Man market cap

familjerätten örebro kommun
rebecca uvell twitter
extrainkomst jobba hemifran
tennisklubb goteborg
hur mycket får lasten skjuta ut från varje sida av bilen_
introduction to java

Protokollet ska alltid innefatta en redogörelse över närvaro, ärendebeskrivning, yrkanden, beslut och reservationer. Hitta möteshandlingar. Möteshandlingar för Kommunfullmäktige och nämnderna hittas i kommunens mötesportal. Undantag för Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden som presenteras på Danderyd.se.

Direktionen för Stockholms kommuns arbetstagares understödsstiftelse beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. Stockholmshem (Protokoll ej publicerat) 2021-04-20. Äldrenämnden (Protokoll ej publicerat) 2021-04-15. SGA Fastigheter (Protokoll ej publicerat) 2021-04-13. Kommunstyrelsens Pensionärsråd; 2021-03-31. S:t Erik Markutveckling; 2021-03-30. Micasa Fastigheter; 2021-03-25.