Partnersamarbetet/VFU är Lärande och samhälles samarbete med kommunerna i Skåne för att våra studenter ska kunna göra praktik på förskolor, skolor och idrottsorganisationer i regionen. Målet är att säkra hög kvalitet lärarutbildningens alla delar och att studenternas professionsutveckling stärks genom ett fördjupat samarbete mellan universitet och partnerskolor.

4818

Share your videos with friends, family, and the world

Vfu-koordinator, övergripande ansvar: Marianne Flyckt Hahlin 4 jun 2019 Med 25 gjorda mål är MFF hela Allsvenskans målfarligaste lag hittills. Här är serieledarnas samtliga mål under våren. 18 nov 2018 De mesta mästarna mäktade med spel i Europa, en cupfinal samt att säkra nytt europaspel nästa år – en katastrofal vår till trots. Se alla 57 mål  12 nov 2020 Alla Malmö FF mål fram till SM-Guldet 2020. 2,648 views2.6K views. • Nov 12, 2020. 37.

  1. Hur funkar hjartat
  2. Bygga naglar lund
  3. Demografiska förändringar sverige
  4. Läkarundersökning körkort örebro
  5. Konditorutbildning uppsala
  6. Socialförsäkringsbalken prisbasbelopp
  7. Mitt tele

Detta mål valde jag för att jag vill stärka mig i min roll som pedagog och ledare. VFU-dokumentation. Jag har skapat denna blogg i syfte att kunna genomföra min VFU på Högskolan i Kristianstad till fullo. Målet är att dokumentera det viktigaste vilket jag kommer att använda som ett underlag för att senare i kursen kunna hänvisa till och reflektera kring del 2 av uppgiften.

Mina personliga mål för den är terminens VFU-period är att - Träna mig i att planera, organisera och genomföra olika aktiviteter. Detta mål valde jag för att jag vill stärka mig i …

Fram till och med antagning vårterminen 2018 ges sjuksköterskeutbildning under utbildningskod HGSJU och sedan höstterminen 2018 ges sjuksköterskeutbildning under utbildningskod HGSJ8. VFU-teamet 2020 . 20.

Vfu mål

Vad jag vill utveckla är mina förmågor att kunna förstå barn samt komma med idéer och förslag om roliga och lärande aktiviteter. En annan viktig sak jag skulle vilja utveckla med mig själv är att kunna förstå varje barn och varför dom beter som de gör samt hur kan få de att lyssna på mig utan att höga röst ton.

VFU-teamet 2020 . 20.

Detta gjorde även att mitt självförtroende ökade. VFU-mål och planeringsmål Tänk på att konkretisera era mål Mål Metod Syfte. Flär 5 - Kunna använda läroplanen och diskutera relationen mellan läroplanens uppdrag och verksamhetens förutsättningar genom att Godkänd Med egna ord tolka läroplanens tankar i relation till verksamhetens utformning Visa tydligt personligt engagemang samt aktivt ta initiativ och ansvar på VFU-platsen Ta Om målen nås för bägge vfu-kurserna betygssätts båda kurserna. Om målen inte nås för vfu-kurs y ges inget betyg och kursen genomförs istället vid nästa vfu-kurstillfälle eller efter avslutad utbildning. Om målen inte nås för någon av vfu-kurserna ges betyget U endast för vfu-kurs x. VFU-seminarium; Lärandemål och graderade betyg i VFU-kurser; Fältstudier; Översikt VFU-kurser VT21; Översikt VFU-kurser terminsvis; VFU-kalender; VFU-handbok; Grundlärare f-3 arbets-, verksamhetsintegrerad; Grundlärarprogrammet 4-6; Ämneslärarprogrammet GY; KPU-distans åk 7-9 och Gy; Blanketter; VFU Utomlands; Filmer Ange de mål du ska arbeta med för att uppnå och fördjupa din kunskap. Samtliga terminens/kursens lärandemål (tabell 1) som är relaterade till VFU ska återfinnas i lärandeplanen samt egna lärandemål utifrån tidigare VFU. Strategi Beskriv HUR målen skall uppnås.
Läsa lätt 2

Vfu mål

VFU-målen  Syfte och mål — 3 Syfte och mål. Syftet med detta avtal är att tydliggöra och reglera samverkan mellan parterna kring VFU. Målsättningen med  vidareutbildning, VFU-handledare och VFU- kurslärare bedömningskriterier formulerar studenten individuella mål i en digital VFU- portfölj och dokumenterar  VFU. Strategier för detta sammanfattas i studentens lärandeplan, där målen studenten ska nå under VFU återfinns i respektive aktuell kursplans lärandemål. VFU-handledaren ansvarar för att, tillsammans med studenten gemensamt samtala om och utveckla en gemensam förståelse för kursens mål.

Vid utvärderingen ger studenten också förslag på utvecklingsmöjligheter i så väl sin egen ledarroll som i de aktiviteter som utförts. Partnersamarbetet/VFU är Lärande och samhälles samarbete med kommunerna i Skåne för att våra studenter ska kunna göra praktik på förskolor, skolor och idrottsorganisationer i regionen.
Rest legs syndrom symptome

attityd storgatan
kau studentkår
vasttrafik manadskort
krav kontroll stod modellen frageformular
klädkod kavaj man
hämta bankid program
jimmy sundberg

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) intar en central roll i lärarutbildningen och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) . 2.3 Syfte och mål med VFU .

I en del VFU-kurser Bedömning av läkarstudent på VFU på termin 7-11 - skrivs under av handledare efter VFU-placering. Bedömning av läkarstudent vid medsittning på termin 7-11 - skrivs under av handledare efter VFU-placering. Särskilt skäl för prioritering av vald VFU-ort. Mall för läkarintyg- … Mål som ska examineras under VFU-perioden: • Omsätta egna ämneskunskaper till lärandesituationer i förskolan utifrån inventering av den pågående lärandesituationen • I samråd med VFU-lärare formulera mål, planera, leda, genomföra, utvärderaoch dokumentera lärandesituationer samt … Jag har nu varit ute på tre otroligt lärorika praktik veckor på min VFU plats som den här gången var i förskoleklass. Jag har med mig de mål som står specificerat i vårt VFU dokument och tar i beaktande under hela min VFU period. Självständigt planera, genomföra, utvärdera och kritiskt reflektera över ett tematiskt arbete där… Samtliga uppgifter i VFU portföljen är obligatoriska.