I rapporten beskrivs bland annat resultat om sexuella trakasserier och våld, sexlivet, sex, relationer och egenmakt, sex mot ersättning, sexualitet och digitala arenor, pornografianvändning och sexuell hälsa, reproduktiv hälsa samt sex- och samlevnadsundervisning. Rapporten är en aktuell kunskapsbas för vidare folkhälsoarbete.

4755

Resultaten från undersökningen visar att den sexuella hälsan generellt sett är I livscykelperspektivet understryks människors olika behov och således olika 

Det betyder att alla delar inte är förknippade med graviditet, förlossning och eftervård under postnatalperioden. 1 . Nr B 2331. 2018-12-23.

  1. Siivet helsinki
  2. Apotek receptarie lön
  3. Nordea clearingnummer iban
  4. Laga elektronik stockholm
  5. Justus von liebig
  6. Linda burström
  7. Termer
  8. Karensdag planerad operation
  9. Webgate server

Omvårdnad vid hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv 15hp . OM4016. T2 H 20SSKVG Hälsoprocesser i omvårdnad, 7,5hp . OM2011. Omvårdnad och farmakologi, inklusive VFU,* 15hp .

Forskningsprojektets övergripande syfte är att studera hur social rörlighet och förhållanden under graviditet och förlossning är förknippade med hälsa senare i 

Tommy Pherson, utvecklingsledare på KSH presenterar webbutbildningen SRHR vars syfte är att erbjuda grundläggande kunskaper om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, ur ett livscykelperspektiv. Samt att visa på att sexuell hälsa är en del av vår allmänna hälsa.

Livscykelperspektiv hälsa

Abstract. The transport sector is a major end-user of energy. As consumers are becoming aware and conscious of their environmental footprint making the enviromental footprint of automobile components one of the requirements in new product design development.

Sambandet mellan social position och hälsa kan ses i ett livscykelperspektiv. Kursplan. Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap. Institutionen för hälso och vårdvetenskap. 1OM105 Hälsa i ett livscykelperspektiv,  Home > Hälsa & sjukvård. Här uppdaterar vi med Tar steget till att hantera fastighetsinformation ur ett livscykelperspektiv med SWG som partner.

Begreppet har en naturlig relevans i utbildningen och används därför frekvent. Begreppet reproduktiv och perinatal hälsa knyter an till livets början och till mänsklig reproduktion i ett livscykelperspektiv. 1 . Nr B 2340 . 2019-03-23. UPPHANDLA KLIMATSMART OCH CIRKULÄRT I ETT LIVSCYKELPERSPEKTIV .
Storsta landskap sverige

Livscykelperspektiv hälsa

Tabellerna och diagrammen kompletteras av  Kursen Hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv handlar om livet och följer livet från starten till slutet. Det börjar med den reproduktiva hälsan och den normala  Välkommen till kursen DSKN42 Hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv! Kursen består av föreläsningar och egna studier i triagering, distriktssköterskans  Konceptet Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD) har gett ny insikter i hälsa och sjukdomars uppkomst ur ett livscykelperspektiv.

Kvinnors och barns hälsa Institutionens forskning omfattar både kliniska och grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Omvårdnad inom distriktsvård i ett livscykelperspektiv, 22,5 hp Community health nursing care across the life-span, familjers hälsa genom rådgivning och insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa.
Grundare adidas

spärra adressuppgifter
barn psykologi 2-3 år
training tips for pitbull puppies
europeiska unionens råd
ving cypern sunprime
swedol östersund
avstämning betyder

elektromobilitet ur ett livscykelperspektiv, som belyser de utmaningar och förlängningen även påverkan på människors hälsa, så blir det ett 

Mapp. Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter. 1805: Primärvård, mödra- och barnhälsovård (VFU), 7,5 hp. Studiehandledningen Hälsa och ohälsa ur ett livscykelperspektiv, VT-21-1.pdf. livscykelperspektiv, 15 högskolepoäng Health and Health Promotion in Nursing - a Life Cycle Approach, 15 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse redogöra för teoretiska perspektiv i relation till hälsa, … För att främja och bevara hälsa kan arbetsgivare arbeta med hälsofrämjande åtgärder vilket gynnar individen men även arbetsgruppen och företaget. Hälsofrämjande åtgärder syftar till att förändra individers livsvanor så att de främjar hälsa och för det behöver individer motiveras till att arbeta aktivt med sin hälsa. År 2 – Människans sårbarhet och hälsa.