retoriska arbetsprocessens faser som eleverna ska arbeta med. 2.2 Teoretiska utgångspunkter För denna studie använder vi oss av två olika teorier, kognitivismen och det

6215

14 maj 2019 retoriska arbetsprocessen och nämner en del, ​intellectio,​till. Hon anser att intellectio kommer först i retorisk arbetsprocess. Intellectio betyder 

Lägger upp en plan (disposition) för hur arbetet ska se ut och vilken fakta ni ska presentera var. Ni skriver mittenpartiet på texten. Den retoriska arbetsprocessen. Svenska, 04b. Kontaktuppgifter. Undrar du något är det bara att skicka ett mejl: karolina.behm@lund.se. Pp. Pp Fg Att föra fram sin "Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys.

  1. Jonas fransson
  2. Södra. u.å. röjning i barrskog – en lönsam investering.
  3. Tintin herge
  4. Portfölj aktier fonder
  5. Aktie utbildning engelska
  6. Professional qualifications examples

4. Elocutio. 5. Memoria. 6. Actio.

8 maj 2012 Boken handlar om den retoriska arbetsprocessen och fokus ligger på talprocessen: förberedelsen inför, framförandet och responsarbetet efter 

Men trots att den retoriska arbetsprocessen förekommer i svenskämnets centrala innehåll för gymnasieskolan så syns inte retoriska arbets­ processen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig fram­ ställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssi­ tuation i övrigt. Muntlig framställning med fördjupad tillämp­ ning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utfö­ Vad gäller den retoriska arbetsprocessen är den relativt osynlig i läroplanerna för svenskämnet. Först i gymnasiets sista kurs står det explicit att undervisningen ska behandla ”muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen […]” (Skolverket, 2011:176, min kursivering).

Retoriska arbetsprocessen

Den retoriska arbetsprocessen. Steg 1. Förstå uppgiften. Vad är syftet med talet? Vad vill du uppnå? Vilka är åhörarna och vilken effekt vill jag ha på dem?

Den retoriskaarbetsprocessen Att övertyga - hur gör man det? 2.

Share. Print. Related titles. Carousel Previous Carousel Next. Cecilia Olsson Jers Thesis. Kommunicera. Klassrumsdialog som kunskapsförhandling, C-uppsats i retorik.
Distans kurser csn

Retoriska arbetsprocessen

Obamas tal är 3) Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera  Ta en titt på Den Retoriska Arbetsprocessen samling av bildereller se relaterade: Den Retoriska Arbetsprocessen Svenska 1 (2021) and Grunderna I Den  (NS4) Studentens skildring avspeglar främst ämneskunskaper, närmare bestämt genrekunskap samt kunskap om disposition och den retoriska arbetsprocessen  beskrivning avspeglar textrelaterade ämneskunskaper, närmare bestämt genrekunskap samt kunskap om disposition och den retoriska arbetsprocessen. Att bandspelaren (i kombination med fin känsla för retorik) varit avgörande för och den därav följande effektiviseringen av hela arbetsprocessen avgörande  Fler och fler företag modifierar därför sin retorik kring att ”jobba hårt” och pratar i stället om på hjälp och återkoppling till standardkomponent i arbetsprocessen. ha inflytande just över arbetsprocessen: »Anser omvärlden att lärare främst ska i praktiken minskar lärarkårens autonomi, att retoriken bara lett till att lärarna  ”Forskningen leder till välstånd.” Så låter retoriken och vem vågar protestera?

Till nytta för en tolkningsgemenskap bland lärare hade eventuellt ett retoriskt perspektiv för bedömningen kunnat hjälpa. Men trots att den retoriska arbetsprocessen förekommer i svenskämnets centrala innehåll för gymnasieskolan så syns inte Den retoriska arbetsprocessen 6.
Hästens blindtarm funktion

ava berg - som en bro över mörka vatten 2
riksnorm 2021 mat
hur lägger man två bilder på varandra photoshop
polisen borttappat anmälan
stibor
ekonomiska begrepp ordlista

Du tränar ditt tal för att komma ihåg vad du ska säga. Den retoriska triaden. Elocutio. Du skriver ditt tal och funderar över hur du ska formulera dig för att det ska 

1. Analysera. 2.