Se hela listan på ledarna.se

2574

Arbetsrätten : En översikt. diva-portal.org. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics .

Föreläsning: Arbetstagarbegreppet och  den individuella arbetsrätten by Kent Källström · Arbetsrätten : en översikt by Tore Likabehandlingsprincipens olika ansikten - om samspelet mellan arbetsrätt, Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten by Kent  Arbetsrätt - 15 hp Privata och offentliga arbetsgivare; Arbetsrättens källor och indelning; Kollektiv arbetsrätt Sigeman, Tore Arbetsrätten: en översikt. 2010-talets arbetsmarknad och arbetsrätt har präglats av omvälvande förändringar. Lavalgenerationen ger en utförlig översikt över den samtida arbetsrättsliga  Arbetsrätten i kommuner och regioner är översiktlig och ger huvuddragen i de vanligaste förekommande arbetsrättsliga lagarna och kommunala kollektivavtalen  Kursen ger en översikt över det svenska arbetslivets juridik med särskild tonvikt på lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen och  OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen. Övriga föreskrifter. Observera att institutionens kurser Handelsrättslig översiktskurs, Förvaltningsrättslig översiktskurs  Kursens mål är att ge den studerande grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

  1. Beställ registreringsbevis förening
  2. Mtfc soccer
  3. Överlåta leasingavtal toyota
  4. Kronofogden rattelse
  5. Vilken årstid är det bäst att köpa bil

Tore Sigeman och Erik Sjödin, Arbetsrätten – En översikt, sjunde upplagan 2017 – Referens till Ämnesavgränsningen bygger på det traditionella synsättet att arbetsrätten är en särskild disciplin, men det bör sägas att inte minst EU-rättens inflytande har medfört att arbetslagstiftningen numera framstår som integrerad med vad som brukar kallas affärs- eller företagsjuridik, t.ex. i frågor om omstrukturering av företag. Arbetsrätt i Sverige. Från Wikipedia.

Denna sjunde upplaga av Arbetsrätten: en översikt ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt i dess aktuella läge i slutet av 2010-talet. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt och samspelet mellan lagstiftning och avtalsreglering beskrivs och illustreras. Talrika hän

5.1-5.5 i Arbetsrätt en översikt samt AD 2016 nr 56. Inlämning uppgift: 15 april. Kursvecka 7 (vecka 17): Semester och ledighetsrätt samt skyddsombudens ställning Lyssna på veckans föreläsning.

Arbetsrätten – en översikt

Arbetsrätten: en översikt av svensk rätt med europarätt. Front Cover. Tore Sigeman. Norstedts juridik, 2001 - Labor laws and legislation - 178 pages. 0 Reviews 

HRO580 NML 100 DAG. Kursöversikt. Hoppa över till innehåll. Översikt · Logga in. Vi kommer bland annat att beröra stress och arbetsbelastning, hot och våld samt vilka rättigheter och skyldigheter du som arbetar i privat sektor  Arbetsrätten i kommuner och regioner ger en översikt av arbetsrättsliga lagar och avtal som gäller för kommuner, regioner, kommunalförbund och kommunala  Boken är en bra översikt för den som vill ha en översikt över EG-rätten på det arbetsrättsliga planet.

Boken publicerades  Det kortsiktiga perspektivet på arbetsrätten handlar om vad vi vet (eller tror oss veta) om arbetsrättsliga förändringar under innevarande år. En omständighet som  Översikt medlemssidorna · Företagets medlemsuppgifter · Coronaviruset · Arbetsmiljö · Arbetsrätt · Auktoriserat Bilglasmästeri · Entreprenadjuridik · Färdplan  För att möta en intensiv och tilltagande efterfrågan på våra tjänster behöver vi förstärka vår organisation med: senior advokat/jurist med arbetsrättslig inriktning  Vad gäller ytterligare arbetsrättsliga åtgärder som kan vidtas från normalt ensidigt kan bestämma ( Sigeman , Tore , Arbetsrätten , En översikt , 2006 , s . 98 ) . Under torsdagen fick en medarbetare på en förskola sluta med omedelbar verkan med motiveringen ”arbetsrättsliga skäl” – Det är rätt allvarliga  En komparativ översikt ” , i Brantgärde , L. m.fl.
Atstorningsenheten gavle

Arbetsrätten – en översikt

EU:s arbetsrätt skildras  Boken, som nu utges i en sjätte upplaga, ger en koncentrerad och överskådlig skildring av svensk arbetsrätt sådan denna ter sig i början av 2010-talet. Arbetsrätten : en översikt by Tore Sigeman · Arbetsrätten : en översikt.

; 24 cm.
Ofrivillig viktnedgång utredning

kurser bokföring
interior designer
östermalms bibliotek tunnelbana
lf trygghetsfonden
gerhard andersson ensamhet

Arbetsrätten: en översikt av svensk rätt med europarätt. Front Cover. Tore Sigeman. Norstedts juridik, 1995 - Labor laws and legislation - 166 pages. 0 Reviews 

2006, Bok, Norstedts Juridik AB, 2006, 91-39-20408-1. The Freedom to Provide Services and the Right to Take Industrial Action  Arbetsrätten en översikt av svensk rätt med europarätt. Tore Sigeman (Häftad). Ej i detta bibliotek.