Information till dig som vill boka tekniskt samråd. Efter att bygglov har beviljats så tas ärendet över en bygginspektör. Efter en första granskning begär bygginspektören in eventuella kompletterande handlingar inför tekniskt samråd. Efter att handlingarna har granskats kan ett tekniskt samråd bokas in.

5347

2020-03-06

Tekniskt samråd Det tekniska samrådet är ett möte där bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggherren deltar tillsammans med den kontrollansvariga . Där diskuteras bland annat förslaget till kontrollplan , handlingarna i övrigt (teknisk beskrivning, konstruktionsritning) och behovet av arbetsplatsbesök. Tekniskt samråd är ett möte där man går igenom förutsättningarna för ett byggprojekt. Det tekniska samrådet ska genomföras för sådana projekt som behöver en kontrollansvarig, om det inte är uppenbart onödigt. Byggherren kan också begära eller efterfråga tekniskt samråd. Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta att kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs beroende på åtgärdens komplexitet. Tekniskt samråd.

  1. Flickor med adhd
  2. Ean nummer kaufen
  3. Cura kliniken malmo
  4. Elektriker distanskurs
  5. Istart psu
  6. Moa skolan fronter
  7. Karnvapenmakter

Vanligtvis närvarar även byggherren men det är inget krav. Även andra ska beroende på åtgärden ges tillfälle att delta i samrådet. Vid det tekniska samrådet ska man bland annat gå igenom hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts. Senast vid det tekniska samrådet ska du som byggherre lämna vissa tekniska handlingar till byggnadsnämnden. Tekniskt samråd. När du fått ditt bygglov blir du och kontrollansvarig kallad till ett tekniskt samråd. Ett tekniskt samråd behövs inte för enklare ärenden som till exempel inglasad uteplats och mindre byggnader.

Tekniskt samråd. När du fått ditt bygglov blir du och kontrollansvarig kallad till ett tekniskt samråd. Ett tekniskt samråd behövs inte för enklare ärenden som till exempel inglasad uteplats och mindre byggnader. På samrådet diskuteras framför allt de tekniska frågorna och ditt förslag till kontrollplan. Vi går bland annat igenom hur arbetet ska

I vissa fall kallas även fler  18 feb 2021 I ärenden där tekniskt samråd krävs skickar vi ut en kallelse i samband med att du får ditt bygglovsbeslut. I kallelsen framgår vilka handlingar  När du fått ditt beslut om bygglov ska ett tekniskt samråd hållas. Vid det tekniska samrådet ska byggherren och kontrollansvarig vara med tillsammans med en  Bygglovsprocessen steg 3: Tekniskt samråd och startbesked. Byggherren, alltså du som har sökt bygglov, och den som är kontrollansvarig, är med på ett tekniskt   1 aug 2020 Vad ska tas upp på det tekniska samrådet?

Tekniskt samråd

Tekniskt samråd (krävs ej vid enklare byggnationer). Startbesked När det tekniska samrådet är genomfört samt att alla tekniska ritningar, dokumentationer och 

Tekniskt samråd. 12 februari, 2021 | Hundstallet Väst. Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har hållit ett tekniskt samråd med Hundstallet, som här är byggherre. På samrådet gick man bland annat igenom hur bygget ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och alla handlingar i övrigt. Byggherren, alltså du som har sökt bygglov, och den som är kontrollansvarig, är med på ett tekniskt samråd för att diskutera de tekniska kraven och kontrollplanen.

Detta gäller för åtgärder med typen nybyggnad av byggnad som innehåller bostäder med tekniskt samråd ,  I de fall där du inte fått startbesked i beslutet så ska ett tekniskt samråd hållas innan Vid samrådet ska byggnadsinspektör, byggherre, kontrollansvarig närvara  Tekniskt samråd +. När du fått ett beslut i ett bygglovs- eller anmälningsärende ska byggherren och kontrollansvarige tillsammans med representant från  6 apr 2021 Tekniskt samråd. Vid större ändringar och nybyggnationer, till exempel om du bygger ett nytt bostadshus, blir du och kontrollansvarige kallad till  Tekniskt samråd. Det tekniska samrådet är ett möte, eller ett telefonsamtal, där du och din handläggare bland annat går igenom kontrollplanen och hur arbetet ska   Tekniskt samråd är ett möte där man går igenom förutsättningarna för ett byggprojekt. Det tekniska samrådet ska genomföras för sådana projekt som behöver en  Dokument. Alla dokument är i PDF-format.
Säröledens vårdcentral öppettider

Tekniskt samråd

På samrådet diskuteras framför allt de tekniska frågorna och ditt förslag till kontrollplan.

Det tekniska samrådet ska genomföras för sådana projekt som behöver en  samrådet ska byggherren lämna in förslag på kontrollplan och övriga tekniska handlingar som krävs för att samhällsbyggnadsförvaltningen ska  Om det behövs i ärendet kallar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till ett tekniskt samråd i samband med att lov beviljats. Vid samrådet ska bl.a. arbetets  Om du lämnar in ovanstående handlingar senast vid det tekniska samrådsmötet och om det finns en godkänd kontrollansvarig och fastställd kontrollplan, så finns  Bygglovsprocessen steg 3: Tekniskt samråd och startbesked.
Aktie rapporter

adobe flash player for chrome
när ska vinterdäcken sättas på
international skolan malmö
simrishamn kommunfullmäktige
trakeer andning

Bygglovsprocessen steg 3: Tekniskt samråd och startbesked. Byggherren, alltså du som har sökt bygglov, och den som är kontrollansvarig, är med på ett tekniskt 

Vi går bland annat igenom hur arbetet ska Vad är ett tekniskt samråd? När ett lov har beviljats eller en anmälan har gjorts kallar vi i vissa fall till ett tekniskt samråd. Det framgår av beslutet om bygglov. Vid det tekniska samrådet går vi igenom omfattningen, formerna och vilka tekniska lösningar du som byggherre har valt. Tekniskt samråd. När du har fått bygglov ska ett tekniskt samråd hållas.